Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35


Wartości

generpol inwestuje w energię wiatrową. Wierzymy także, że warto inwestować w ludzi i partnerstwa, które przybliżą nas do celu, jakim jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródło energii – wiatr.

Cenimy inwestycje i zaufanie naszych wspólników, jak również wierzymy, że warto inwestować w przyszłość gwarantującą bezpieczny zwrot z długoterminowych inwestycji wysokiego ryzyka.

W celu osiągnięcia powyższych celów stosujemy naszą strategię opartą na etyce biznesowej, zasadzie fair-play i uczciwych relacjach biznesowych. Równocześnie cenimy podejście proaktywne stawiając sobie za cel ochronę środowiska, poprzez staranny wybór odpowiednich lokalizacji dla morskich farm wiatrowych, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, jak również strategiczny wybór partnerów posiadających doświadczenie, najlepszą wiedzę i praktykę.

english

Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35