Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35


Korzyści

Realizacja morskich farm wiatrowych stanowi bodziec dla rozwoju nowego sektora usług i przemysłu, rozwoju badań morskich, kreowania nowego rynku pracy w regionach nadmorskich i nie tylko, oraz rozwoju połączeń polskiej sieci elektroenergetycznej z innymi krajami Europy.

 

W województwach nadmorskich wiąże się to z rozwojem przemysłu energetyki morskiej np. powstaniem zakładów produkujących wieże elektrowni wiatrowych, kable lub dźwigi do obsługi farm offshore oraz poprawą kondycji istniejących strategicznych przedsiębiorstw takich jak porty obsługujące przeładunek konstrukcji wielkogabarytowych.

Zapotrzebowanie na produkcję i usługi związane z budową morskich farm wiatrowych doprowadzi w konsekwencji do stworzenia wielu nowych miejsc pracy. Doskonałym przykładem jest sukces niemieckich miast portowych Bremerhaven i Rostock, które swój dynamiczny rozwój w ostatnich latach zawdzięczają właśnie powiązaniu z przemysłem offshore.

english

Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35