Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35


Zrównoważony rozwój

Istotną kwestią jest zrównoważony rozwój elektrowni wiatrowych na morzu, czyli korzystny z punktu widzenia ekologii, ekonomii oraz społeczeństwa. Postęp technologiczny i rozwój nauki umożliwia budowę morskich farm wiatrowych na coraz większej głębokości i w większej odległości od lądu, co jest istotne dla społeczności zamieszkujących nadmorskie gminy, w których istotną rolę odgrywa turystyka.

Nie bez znaczenia jest wpływ przedsięwzięcia na środowisko morskie i poszczególne jego części składowe. Warunkiem przystąpienia do inwestycji jest przeprowadzenie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko uwzględniającej nie tylko oddziaływanie inwestycji na przyrodę lecz również na podwodne dziedzictwo kulturowe jako integralną składową środowiska morskiego. Jej celem jest zminimalizowanie wpływu na środowisko poprzez dobór odpowiedniej lokalizacji oraz zoptymalizowanie projektu pod względem technologicznym.

Istnieje obecnie wiele rozwiązań minimalizujących oddziaływanie morskich farm wiatrowych na środowisko morskie. Nowe osiągnięcia w sferze nauki i techniki powodują, że z każdym rokiem stają się one wydajniejsze, bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne, co zmniejsza również ryzyko inwestycyjne.

 

 

english

Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35