Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35


Perspektywy w Polsce

Morze Bałtyckie ma ogromny potencjał mogący przyczynić się do produkcji energii elektrycznej na wielką skalę i do zabezpieczenia dostaw energii do krajów nadbałtyckich i innych krajów europejskich.

W Polsce projekty takie znajdują się dopiero we wstępnej fazie planowania i wiele wskazuje na to, że pierwsze morskie farmy wiatrowe powstaną tutaj dopiero za kilka lat. Stworzenie warunków do budowy morskich farm wiatrowych jest jednym z działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), wymienionych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Ten sam cel ujęty został w „Krajowym Planie Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych”, który zakłada oddanie do eksploatacji w 2020 roku pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku o mocy 500 MW.

Budowa morskich farm wiatrowych na polskich obszarach Morza Bałtyckiego wymaga stworzenia silnego zespołu i sieci współpracujących ze sobą urzędów regulacyjnych, ekspertów ds. gospodarki morskiej, biologów, przedstawicieli rybołówstwa, ekpertów ds. energetycznych, prawnych, doświadczonych deweloperów projektów oraz instytucji finansujących inwestycje.

 

english

Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35