Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35


News

20.06.11

Ekspedycja Wiatrem Gnane zakończona. Znaleziono ponad 40 dział żeliwnych z XVIII wieku

Logo wiatrem gnane


Odkryty wrak zalega na głębokości 42 metrów. Podczas ekspedycji archeologicznej podniesiono 12 dział żeliwnych. Część z nich została złożona w podwodnym skansenie archeologicznym na Zatoce Gdańskiej. Pozostałe trafią do pracowni konserwatorskiej. Zabytki złożone na dnie pozostaną pod stałym monitoringiem.


Do odkrycia doszło podczas badania dna morskiego prowadzonego na statku Instytutu Morskiego w Gdańsku r/v Imor pod planowaną inwestycję w morskie farmy wiatrowe. Badania zlecone zostały przez firmę generpol sp. z o.o. Ze względu na ryzyko kradzieży lub zniszczenia wraku podjęto decyzję o przeprowadzeniu archeologicznych badań ratowniczych.

Po raz pierwszy w akcję zaangażowało się tak wiele podmiotów tj.: Instytut Morski w Gdańsku, Centralne Muzeum Morskie reprezentujące pomorską służbę konserwatorską, generpol sp. z o.o., Marynarka Wojenna RP, Morski Oddział Straży Granicznej oraz zespół doświadczonych nurków amatorów. Projekt „Wiatrem gnane” jest przykładem połączenia działalności biznesowej z ochroną dziedzictwa kulturowego.

- Wspieramy ekspedycję, ponieważ jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za zachowanie środowiska morskiego jak i ochronę dziedzictwa kulturowego - mówi Andreas Blutke, prezes zarządu generpol Sp. z o.o. - Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu zachęci także inne podmioty do współpracy w celu zapewnienia trwałej równowagi pomiędzy działalnością gospodarczą na morzu a ochroną środowiska i zabytków podwodnych na polskich obszarach Morza Bałtyckiego dodaje.


english

Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35