Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35


Misja i wizja

  • Chcemy przyczynić się do zmian w sposobie wytwarzania energii w Polsce poprzez promowanie wykorzystania czystej energii jaką jest energia wiatru.

  • Postrzegamy lądowe i morskie farmy wiatrowe jako prawdziwie odnawialne źródło energii dostarczające długofalowych korzyści dla lokalnej i narodowej gospodarki zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym.

  • Chcemy wesprzeć Polskę w procesie wypełniania zobowiązań wobec Unii Europejskiej, tak aby osiągnęła krajowe cele w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowej produkcji energii, jak również w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
english

Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35