Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35


Imprint

Odpowiedzialny za treść strony:

generpol Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel.: +48 58 710 35 36
fax: +48 58 710 12 35

info(at)generpol.eu
www.generpol.eu


zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000031802
generpol Sp. z o.o.- Polska - PL-80204 Gdańsk – ul. Śniadeckich 27/3
VAT-UE: PL2040002153

Prezes zarządu: Andreas Blutke

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje i oświadczenia zawarte na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny z wyłączeniem odpowiedzialności. Generpol Sp. z o.o. nie gwarantuje poprawności i kompletności zawartej treści. Nie udziela się żadnej gwarancji jak też nie gwarantuje się żadnych właściwości produktu. Z treści zawartych na stronach internetowych nie wynikają żadne roszczenia. Błędy w treści zostaną niezwłocznie poprawione po otrzymaniu informacji o nich. Treści zawarte na stronach internetowych nie mogą być stale aktualne ze względu na rozciągnięty w czasie proces aktualizacji. Proszę w związku z tym zwracać się do nas z zapytaniami dotyczącymi stanu, szczegółów technicznych i dostępności produktów lub usług. Linki do zewnętrznych stron internetowych nie są stale sprawdzane. Dlatego też nie odpowiadamy za treści zawarte na zalinkowanych stronach.

Pobieranie danych ze stron internetowych

Generpol Sp. z o.o. nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność danych, które mogą być pobierane z naszej strony internetowej.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Treść niniejszych stron internetowych jest chroniona ze względu na prawa autorskie. Powielanie, zmiana, dystrybucja lub wszelkie inne formy komercjalnego wykorzystania materiałów wykraczające poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzednio udzielenia pisemnej zgody przez generpol Sp. z o.o. Nazwy produktów lub firm mogą być zastrzeżonymi znakami lub markami towarowymi. Ich nieuprawnione wykorzystanie może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych i żądania zaprzestania ich używania.

Bezpieczeństwo danych osobowych i poufność

Generpol Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialny za ujawnienie przesyłanych do nas danych osobowych związane z błędami w trakcie ich transmisji lub przechwyceniem ich przez osoby trzecie.

Odpowiedzialność

Generpol Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody szczególnie za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utracone zyski, przerwy w działaniu systemu lub w produkcji wynikłe z korzystania z niniejszych stron internetowych lub pobierania z nich danych, pod warunkiem, że nie zostały spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa leżącego po stronie autora strony. Stosunek prawny pomiędzy Państwem a generpol Sp. z o.o. powstały na skutek korzystania ze stron internetowych podlega prawu polskiemu. W związku z tym, że siedziba generpol Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Gdańsku wszelkie spory z firmami zarejestrowanymi wg prawa handlowego wynikające z korzystania ze stron internetowych podlegają pod wyłączną właściwość miejscową sądu w Gdańsku.

Polityka ochrony danych

Z reguły mogą Państwo odwiedzać strony internetowe generpol Sp. z o.o. bez konieczności podawania Państwa danych osobowych. Jeśli w pewnych przypadkach potrzebne bedą Państwa imię i nazwisko, adres lub inne dane osobowe, to zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani. Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane w celu udoskonalenia serwisu generpol Sp. z o.o. i zapewnienia najlepszego komfortu korzystania z niego. Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie Państwa danych osobowych do generpol Sp. z o.o. przez internet, np. w celu prowadzenia korespondencji lub realizacji zamówień, to dane te będą traktowane z należytą starannością zgodnie z surowymi wymogami polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych z 29. sierpnia 1997. Proszę pamiętać, że generpol Sp. z o.o. uzyskuje dotęp do danych użytkowników strony internetowej, które ze względów bezpieczeństwa są zapisywane i które umożliwiają identyfikację (np. adres IP, datę, godzinę i przeglądane strony). Dane te będą analizowane przez generpol Sp. z o.o. w celu zapoznania się z preferencjami użytkowników i sporządzenia statystyk. Przy podejmowaniu wszelkich takich działań przestrzegane są przepisy prawa. Dane nie są wykorzystywane indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych osób.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Dozwolone ujawnianie danych osobowych usługodawcom zewnętrznym uregulowne jest przez przepisy polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych i inne przepisy jak też umownie powiązane z polityką prywatności generpol Sp. z o.o.. Generpol Sp. z o.o. nie ujwni Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźniej zgody, chyba że będzie zobowiązana ujawnić je uprawnionym organom administracji rządowej.

Bezpieczeństwo

Generpol Sp. z o.o. rejestruje Państwa dane na szczególnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich ma zaledwie kilka osób upoważnionych przez Energy Competence Centre GmbH, które odpowiada za techniczną, handlową lub edytorską opiekę nad tymi serwerami.

Prawo do odwołania

Na Państwa życzenie generpol Sp. z o.o. usunie lub zaprzestanie wykorzystywania Państwa danych osobowych do dalszych kontaktów. Rezygnacja z wykorzystywania i/ lub usunięcie danych nie dotyczy danych, które są niezbedne dla realizacji zleceń. Proszę pamiętać, że w przypadku odwołania, nie będą Państwo mogli korzystać z indywidualnej obsługi klienta, ponieważ bazuje on na wykorzystywaniu danych osobowych klientów.

Odpowiedzialność za linki do stron zewnętrznych

Strona generpol Sp. z o.o. może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie mamy wpływu na treści zawarte na zewnętrznych stronach internetowych ani nie gwaratujemy ich poprawności. Odpowiedzialność za treści zawarte na takich zewnętrznych stronach internetowych spada na poszczególnych właścicieli/ administratorów tych stron.

Zdjęcia pochodzą ze strony

english

Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35