Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35


Morska energetyka wiatrowa

Obszary morskie charakteryzują sie wyjątkowo korzystnymi warunkami wiatrowymi oraz ze względu na duże otwarte przestrzenie umożliwiają realizację większych projektów nie powodując przy tym konfliktów z lokalnymi społecznościami. Przy stabilnej, średniej prędkości wiatru na poziomie 9 m/s roczna liczba godzin pracy turbiny zainstalowanej na morzu przy pełnym obciążeniu jest nawet o 70-90 % większa niż w przypadku lądowych farm wiatrowych.

Dlatego też budowa morskich farm wiatrowych jest obecnie głównym kierunkiem ekspansji energetyki wiatrowej w Europie. Oczekuje się, że morska energetyka wiatrowa stanie się najważniejszym, konkurencyjnym źródłem energii elektrycznej, możliwym do zastosowania na szeroką skalę w XXI wieku.

Europa przoduje na świecie pod względem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej ze względu na duże zasoby wiatru i płytkie wody Morza Północnego i Bałtyckiego. Wg danych Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) moc zainstalowana w morskich elektrowniach wiatrowych w Europie na koniec 2010 roku wzrosła o 51 % w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 883 MW i osiągnęła łączną moc prawie 3 GW zainstalowanych na morzu w 1136 turbinach w 45 farmach wiatrowych, znajdujących się głównie na Morzu Północnym.

EWEA spodziewa się mocnego wzrostu w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej na wodach Unii Europejskiej, który szacowany jest na poziomie do 43 GW mocy zainstalowanej w 2020 roku. Przy tym zarówno moc budowanych jak i planowanych morskich farm wiatrowych, stale rośnie. Dzięki postępowi technologicznemu towarzyszącemu rozwojowi branży morskich farm wiatrowych opracowywane są turbiny o coraz większej mocy –10 MW i powyżej, które są instalowane coraz dalej od lądu (przeciętnie 35,7 m) i na coraz większych głębokościach (przeciętnie 25,5 m).

english

Contact

info(at)generpol.eu

 

generpol Sp. z o.o.

 

Siedziba:
ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

tel:

+48 58 710 35 36

fax:

+48 58 710 12 35